Dezenfektan dispenseri ayaktan kumandalıdır.
Dezenfektan deposu çıkarılıp temizlenebilir.
Otel, hastane, işmerkezi ve bina girişlerinde kullanılmaktadır.