Özellikle gıda sektöründe hijyenin önem kazandığı, yüksek risk taşıyan tüm alet ve ekipman yüzeylerinde, hastanelerde, tıbi alet ve ekipmanların hijyneinde, çalışma sahalarında temizlik sonrası hızlı hijyeni sağlayan QAC bazlı yüzey hijyen malzemesidir. Mutfak yüzeylerinde, duvarlarında, zeminlerde, alet ve ekipmanların temizlik sonrası hijyeninde kullanılır.

Ambalaj: 5 L / 5.3 KG x 2
750 ML /795 GR x 6
Dozaj: 15-25 ml/litre