Tuğla, granit ve taş zeminler üzerindeki çimento, alçı ve kireç kalıntılarını temizlemede kullanılır. Havuz yüzeylerinin temizliği için de elverişlidir. Aside dayanıklı olan taşların periyodik temizliğinde çok etkilidir.

Ambalaj: 15 KG

Dozaj: 100-200 gr/litre